En svak dom

Skipsreder Atle Bergshaven tapte rettssaken mot staten: Omleggingen av rederibeskatningen er slett ikke grunnlovsstridig, mener Aust-Agder tingrett. Men dommen er både svak og betydningsløs.