Fall på bunnlinjen

Det nøkkeltallet der finanskrisen slår sterkest ut må være nettoresultatet, årsresultatet, målt i rene kroner.