Farvel, utbytte

De største børsnoterte sparebankene kommer til å strupe utbyttebetalingene som følge av fallende inntjening og større tap og statlig inngripen. Det er dårlig nytt for grunnfondseierne som har et kjærlighetsforhold til direkteavkastningen.