God sommer!

Det er sjelden Kapital lager blader med 234 sider, som dette nummer, men det er noen uker til vi er tilbake (den 14. august), og vi mener vår lesere bør ha mye å lese på i ferieukene.