Ingen endring

Egenkapitalen i Norges 500 største bedrifter sto nærmest bom stille i 2008, og EK-andelen falt fra 20 til 18 prosent.

Nyheter