Kraftig økning

Avhengig av hvilken side av bordet man sitter på, er dette en god eller dårlig nyhet: I 2007 falt den samlede skattebyrden til de 500 største selskapene fra 270 til 250 milliarder kroner, men i fjor pekte pilen igjen rett opp. Til sammen betalte de 500 drøyt 290 milliarder kroner i skatt.