Skrudd til kranen

Den som vil ha enda en bekreftelse på hvordan norske bedrifter og offentlige kommersielle virksomheter har strammet til på nyansettelsene, kan bare se hvordan landets 500 største bedrifter har skrudd til kranen.