Tillitens nevrobiologi

Nevrobiologene begynner nå å forstå hvordan hjernen "bestemmer" hvem man kan stole på, mens samfunnsforskerne har "fastlagt" hvilke nasjoner som har de mest tillitsfulle innbyggerne.