Den store høstjakten

Når selskapet du leder jager cash, men fortsatt har et godt stykke igjen til en børsnotering, er du ferdig i investorkretser om du bommer på de helt enkle spillereglene. Her er noen tips for en vellykket emisjonsprosess.