Familiefellesskapet

- Den største fordelen med å samle forretningsområdene i et familieselskap ligger i det store engasjementet. I tillegg kommer sterkt eierskap til virksomheten samt styrket familiesamhold.