Krisen ikke over i tank

SHIPPINGFOKUS: I 2011 vil vi ha en moderne dobbeltskrog tankflåte, hvorav nesten halvparten av VLCCene er levert til høye og til dels superhøye priser. Mange av disse vil få det hardt, konkluderer analysesjef Erik Ranheim, Intertanko.