Kvotemarkedet: Briste eller bære i København?

ENGERGIFOKUS: I 2008 ble det handlet klimakvoter for omlag 90 milliarder euro. Senior Expert Kristian Tangen og CEO Per-Otto Wold i Point Carbon forteller hvordan de tror dette markedet vil se ut etter toppmøtet i København i desember.