Spleis OK?

Ulikt skjermingsfradrag på ulike aksjeposter i samme selskap kan gi høyere effektiv skatt på utbytte. Er spleis av aksjer en kurant måte å løse problemet på?