Trygdesvindel

Det er ingen tvil om at NAV vil all trygdesvindel til livs. I dette arbeidet har NAV, hittil i år, anmeldt 946 personer for svindel av 107 millioner kroner. Det meste av dette knytter seg til svindel i forbindelse med dagpenger og attføringsytelser.

Les mer i Kapital nr. 17