Bare rør?

SHIPPINGFOKUS: Utbygging av interkontinentale rørledninger skaper støy i tankmarkedet. Førstelinje reaksjonen er at det fører til redusert skipningsvolum og at det derfor vil kunne ta lengre tid før tankmarkedet kan nyte godt av oppsvinget i verdens oljeforbruk, skriver senior-analytiker Ole-Rikard Hammer i Pareto Securities.