Det store maktskiftet

MAKROFOKUS: Kina kan passere EMU som verdens nest største økonomi i 2014, målt etter kjøpekraftsparitet. Norge tjener på sterk vekst i fremvoksende økonomier, men vil samtidig også være mer sårbart for en eventuell nedtur i disse landene, skriver makroanalytiker Bjørn Roger Wilhelmsen hos First Sec.