Gass, et misforstått produkt

ENERGIFOKUS: Er produksjon av kraft basert på gass sterkt forurensende, eller er det Umweltfreundlich? Bygger gass-broen mellom det fossile samfunnet og det fornybare? Hvis nei, hva er alternativet, spør konserndirektør Jørgen Kildahl i Statkraft.