Gjør kvartalskupp

Det var lønnsomt å kjøpe OBX-aksjer i forkant av resultatfremleggelsene i 2009. Men ett kvartal skal man være forsiktig med.