Momserier

Statens inntekter fra merverdiavgiften vil i år utgjøre rundt 190 milliarder kroner. Det er mer enn det staten tar inn fra skatt på formue og inntekt (175 milliarder), og ikke så mye under arbeidsgiveravgiften og trygdeavgiften (221 milliarder).

Les mer i Kapital nr. 5