Når arveloven kollider er med skatteloven

Det er ikke tilstrekkelig bare å fokusere på den arveavgiftsmessige behandlingen ved generasjonsskifter. De skattemessige konsekvensene må også tas med i betraktning. Her gjelder fire grunnregler.