Slik resonnerer skattemyndighetene

Fordi private utgifter ikke er fradragsberettiget, kan det være fristende for skattytere å forsøke å få dem til å se ut som driftsutgifter i et aksjeselskap som skattyteren eier aksjene i.