Maastricht-matematikk

Få norske kunstnere har et marked utenfor Norge. Men på The European Fine Art Fair i Maastricht ble flere verk av Thomas Fearnley og Edvard Munch priset, og noen solgt, til over det dobbelte av prisen her hjemme.

Nyheter