Bøndene på tinget

Oppdrettsmillionær og fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen har blitt kraftig kritisert for å være inhabil. Hva da med bøndene på Stortinget, som bestemmer rammevilkårene for landbruket og samtidig mottar store summer i subsidier?