Kapitalismens undergang

Superinvestor og turbokapitalist Øystein Stray Spetalen blir tillagt å ha sagt og ment at kapitalismen nå står foran sin undergang. Avisen Klassekampen er begeistret, og statsminister Jens Stoltenberg ønsker Spetalen velkommen i den sosialdemokratiske bevegelse. Vi har sjelden sett så mye skivebom på en gang. Øystein Stray Spetalen står nok fortsatt trygt på høyresiden (langt til høyre) i politikken, og han har på ingen måte avskrevet kapitalismen. Tvert imot har han krevd mer kapitalisme. En råere og mer systemriktig kapitalisme.

Les mer i Kapital nr. 12