Rollemodellene

- Det som skjer her, og det man får frem med slike kåringer, er at vi får vist frem mange gode rollemodeller. Kapitals kåring viser at kvinner kan, og at det er mange muligheter; man må bare tørre å gripe dem, sa Hanne Bjurstrøm.