Fra Tahrir-plassen til Teheran

SHIPPINGFOKUS: Revolusjonen i Egypt har skapt usikkerhet om skipstrafikken gjennom Suezkanalen. Men når uroen sprer seg til Iran, kan dette få langt større konsekvenser, skriver sjeføkonom Nicolai Hansteen i Lorentzen & Stemoco.

Nyheter