Snusbruk kan gi treningsskader

Professor i medisin ved Universitetet i Tromsø. Maja-Lisa Løchen peker på at økt skadefrekvens og forlenget restitusjonstid er de største ankepunktene mot snusing, for alle som trener.

Foto:Scanpix

- Generelt kan man si at nikotininntak gir en lett adrenalinliknende effekt, dvs. at pulsen øker med 5-10/min og blodtrykket med 10-20 mmHg. Dette fremkommer ved at mikrosirkulasjonen blir noe redusert. Dette kan ha betydning i muskel- og skjelettsystemet, for eksempel på den måten at gjennomblødningen av muskler, sener og skjelett er noe redusert til vanlig hos en som er nikotinpåvirket, også i starten av en treningsøkt, sier Løchen til dn.- Men nettopp oppvarmingen og den noe dårlige blodgjennomstrømningen i muskler, sener og skjelett, kan forklare en økt treningsskadeeffekt som noen hevder å se hos snusere. Det er jo nettopp under oppvarming at skade ofte skjer, sier Løchen.Norges Idrettsforbund konkluderer med følgende:- Nikotin gjør at blodårene innsnevres: lengre restitusjonstid- Ved skade eller belastningslidelse: lengre tid å bli bra hvis du bruker tobakk- En studie fra soldater i Norge viste at bruk av snus kan øke risikoen for skader ved fysisk trening