- Det er ikke tvil om at diabetes øker parallelt med fedmeepidemien vi ser i Norge. Diabetes er den livsstilssykdommen som henger klarest sammen med fedme, sier Jøran Hjelmesæth ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved sykehuset i Vestfold til vg.Ferske tall viser at der trolig er om lag 375.000 nordmenn som har diabetes i dag, og mange uten at de vet det.Nå venter Hjelmesæth at fedmeepidiemien vil gi utslag på hjerte- og karsykdommer.- Det har vi nok ennå ikke sett det store og fæle bildet av. Men særlig hjerteinfarkt og hjerneslag tror jeg vil stige, sier han til avisen.I 2008 hadde 75 prosent av alle norske menn og 61 prosent av alle norske kvinner en BMI over normalvekt.