Fem millioner sofagriser dør årlig

Hver tredje voksne i verden får for lite mosjon og det koster årlig fem millioner sofagriser livet.

Foto: Scanpix

- Tre av ti over 15 år, rundt 1,5 milliarder mennesker, når ikke de nåværende anbefalingene for fysisk aktivitet, skriver The Lancet.Blant unge mellom 13 til 15 år får fire av fem for lite mosjon, konstaterer det anerkjente legetidsskriftet. De betegner helseproblemene som oppstår som følge av mangelen på fysisk aktivitet for en pandemi.Lite som skal tilAlle som ikke er moderat fysisk aktive i en halvtime, fem dager i uka, eller som ikke er i kraftig fysisk aktivitet i 20 minutter, tre ganger i uka, eller som kombinerer disse to formene for aktivitet, havner i kategorien fysisk passive sofagriser.Andelen fysisk passive øker med alderen, og kvinner er mindre fysisk aktive enn menn. Minst aktive er innbyggerne i land der inntektene er høyest, konstaterer forskerne.SkremmendeOm man sammenligner andelen sofagriser med statistikk over sykdommer som diabetes, hjertelidelser og kreft, er bildet skremmende.Forskerne konkluderer med at mangel på mosjon i 2008 alene kostet over 5,3 millioner mennesker livet. De sammenligner fysisk passivitet med risikofaktorer som røyking og ekstrem overvekt.Rundt 6 prosent av alle hjertesykdommer, 7 prosent av alle tilfeller av diabetes 2 og 10 prosent av bryst- og tarmkreft-tilfeller kan tilskrives mangel på mosjon.Sitter stilleOm sofagriser bare var i fysisk aktivitet 10 prosent mer enn i dag, ville over en halv million dødsfall vært unngått årlig, lyder forskernes forsiktige anslag.Til tross for at den positive helseeffekten av mosjon lenge har vært kjent, blir det gått, løpt og syklet stadig mindre i verden. Stadig mer av tiden er vi stillesittende, enten foran en PC, i bil eller i sofaen. (©NTB)