Kristiansen: - Alt er ikke effektiv trening

Kommentar: Løpedronning og langrennsløper Ingrid Kristiansen tar et oppgjør med hva som egentlig er effektiv trening.

Foto: Ingrid Kristiansen

- Så du tror du har gjort effektiv trening, spør løpedronning og tidligere skiløper Ingrid Kristiansen i en kommentar til HegnarSPREK.I vår kultur er det vanlig at vi får ros og skryt når vi gjør noe skikkelig. Fra barnsben av fikk vi kanskje skryt og ros om vi gjorde litt ekstra lekser, ryddet rommet osv.Dette setter seg da fort i «ryggmargen» vår. Skikkelig arbeid gir en belønning av ros og skryt. En utfordring er at vi har en tendens til å ta med oss dette belønnings-mønsteret på alle arenaer."Jo hardere jeg trener, jo flinkere er jeg" Det er her fysisk trening kommer inn. Det er lett å ty til en slik lineær «belønning» av treningen. Det vil si, jo hardere jeg trener, -jo flinkere er jeg, - og jo mer jeg gjør, - jo flinkere er jeg.Regner med at mange kjenner seg igjen her. Mediabildet har ikke gjort det lettere, ordet knallhardt går veldig ofte igjen i artiklene om trening.La det være sagt med engang, ingen blir god med for mye knallhard trening. Hva som ligger i begrepet knallhard er heller ikke like opplagt.Energisystemer For å forstå trening er det en fordel å kunne litt om kroppens energisystemer. Man kan si vi har fire forskjellige energisystemer. Ved lett til moderat belastning tyr kroppen til aerobe belastning.Vi kan si vi har 2 aerobe systemer. Under hvile og lett belastning bruker kroppen fett som dominerende energikilde. Kroppen har en «oktan» regulator der blandingsforholdet mellom fett og karbohydrater blir justert etter belastning. Hvile og rolig belastning, gir høy fettandel.Jo hardere belastning jo høyere andel av karbohydrater som energikilde. Det er alltid en miks av fett og karbohydrater.Belastning La oss si du presser deg jevnt oppover i belastning. Du vil da komme til et punkt der du belaster det aerobe systemet til sin begrensning. Vi har kommet opp på vår terskelbelastning.Dette er det maksimale vi kan belaste aerobt, og vi bruker karbohydrater....Les hele gjestekommentaren her!

Nyheter