Fortsatt båtskyss for turister til Besseggen

Fotturister på Besseggen og ellers i Jotunheimen nasjonalpark vil fortsatt kunne gjøre fjellturen lettere ved å ta båt på Gjende fra Gjendesheim til Memurubu eller Gjendebu.

Besseggen. Foto: Scanpix

Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen har nylig gitt fornyet dispensasjon for drift av rutebåt på Gjende. Tillatelsen gjelder for sesongen 2013 og inntil videre.Det er satt en rekke betingelser for å begrense trafikken, spesielt mellom Memurubu og Gjendebu, det vil si på den vestlige delen av innsjøen. Nasjonalparkstyret påpeker at når revidert forvaltningsplan foreligger, vil det være grunnlag for å endre tillatelsen.Besseggen-turismeI 2012 solgte selskapet Gjendebåten AS 36.328 billetter på de to fartøyene som går i rute på Gjende i sommersesongen - Gjende III og Gjendine. Cirka 75 prosent av de reisende kjøper billett for strekningen mellom Gjendesheim og Memurubu, på hver sin ende av turistruta over Besseggen.Båtene på Gjende har i alle årene siden 2005 hatt et passasjertall på over 33.000. I 2010 var tallet 39.480.Ett av vilkårene som er satt, er at det bare kan kjøres to daglige turer til og fra Gjendebu, ved den vestlige enden av innsjøen. Likevel kan ekstraturer tillates mellom Gjendebu og Memurubu for å få med alle passasjerene som står på brygga om morgenen.KonfliktfyltNasjonalparkstyret viser til utkastet til forvaltningsplan, som ligger til godkjenning i Direktoratet for naturforvaltning (DN). Der blir det påpekt at motorbåttransport på Gjende kan betraktes som konfliktfylt ettersom trafikken foregår innenfor en nasjonalpark. Det er tale om motorisert transport av turister inn i kjerneområdet av nasjonalparken - med startsted og endested for fotturer midt inne i kjerneområdet.Dette er med på å gjøre avstandene i nasjonalparken kunstig korte, og det er uheldig, står det i utkastet til forvaltningsplan. Et annet moment er at verdier i naturmiljøet og «mystikken» i de sentrale områdene av nasjonalparken blir redusert ved slik motorisert ferdsel. Og opplevelsen av disse verdiene blir tilsvarende redusert, heter det.På den annen side blir det påpekt at motorbåttransport har kanaliserende effekt, og blant annet gir funksjonshemmede og eldre anledning til å oppleve vernede fjellområder. Viktige argumenter er også at det har gått rutebåt på Gjende siden 1906, og den betydning båtruta har for fotturismen over Besseggen. (©NTB)

Nyheter