Nå er de verdens feteste

USA er ikke lenger verdens feteste land. Og vi nordmenn er ikke de feteste i Norden.

Grensepost mellom Mexico og USA - Foto: AP

Ifølge en fersk rapport fra FN har ikke USA lenger verdens feteste befolkning, skriver di.se.Nå er det Mexico som ligger på 1. plass, med verdens mest overvektige befolkning.Hele 70 prosent av de voksne meksikanerne er overvektige og en tredjedel er alvorlig overvektige, skriver nettstedet.Rapporten viser at det særlig er på det området som gjelder alvorlig overvekt, meksikanerne går forbi USA.FNs Food and Agriculture Orgnaization viser til at 32,8 prosent av meksikanere er alvorlig overvektige, mot 31,8 prosent av amerikanerne.For Norge er tilsvarende tall 19,8 prosent og for Sverige 16,6 prosent.I Danmark er 16,2 prosent av den voksne befolkningen overvektige og i Finland er andelen 19,9 prosent.På Island er andelen 21,9 prosent og i Storbritannia er det 24,9 prosent. Selv om rapporten er fersk har det tatt flere år å utarbeide den og tallene er derfor fra 2008.Med overvektige menes de over 20 år med en BMI (kg/m2) på 30 eller høyere.Hele rapporten her

Nyheter