Øyet kan avsløre slagrisiko

Et enkelt foto av øyet kan vitne om risiko for hjerneslag hos blodtrykkspasienter, hevder ny studie.

Mann med brune øyne - Foto - Scanpix

- Høyt blodtrykk er blant de viktigste årsakene til slag, som skyldes blodpropp i hjernen. Men blant personer med høyt blodtrykk, er det ennå ikke mulig å forutsi hvem som kommer til å utvikle hjerneslag. I år studie har vi vist at skader på blodårene i netthinnen - i øyet - er koblet til økt risiko for slag, sier førsteamanuensis Mohammad Kamran Ikram ved Singapore Eye Institute ved national University of Singapore, skriver dagbladet.I studien ble det tatt bilder av netthinnen, såkalt funduskopim, til 2.907 pasienter med høyt blodtrykk.Deretter ble deltakerne delt inn i to grupper: de som ikke hadde eller hadde milde former for blodtrykksrelaterte skader på blodårene i netthinnen, og de som hadde moderate til alvorlige slike. Deretter ble de to gruppene fulgt i opp til 13 år.Ifølge avisen fant forskerne at de som som hadde moderate skader på blodårene hadde over dobbelt så høy risiko for og rammes av slag som de som ikke hadde slike skader.

Nyheter