Vitamin B kan bremse Alzheimer

Pasienter med Alzheimer-symptomer som fikk B-vitaminer, fikk betydelig mindre hjernesvinn enn de som ikke fikk vitaminene, viser ferske studier.

Foto: Scanpix

I 2010 viste norske og britiske forskere at B-vitaminer kan bidra til å bremse at hjernen krymper. I en artikkel som ble publisert i tidsskriftet PNAS tidligere i år, er de kommet lenger, skriver Dagbladet.- Her viser vi hvilke deler av hjernen som B-vitaminene beskytter, og vi finnet at de beskytter de samme områdene som rammes av Alzheimer, sier professor Helga Refsum ved Avdeling for ernæringsvitenskap på Universitetet i Oslo.Studiedeltakerne ble delt i to grupper: Én fikk daglig B-vitamindose, og én fikk placebo. Deltakerne fikk også målt nivåene av aminosyren homocystein sine før og etter behandlingsperioden. Høye homocysteinnivåer er en indikasjon på lavt nivå av B-vitaminer. Dermed kunne forskerne også dele inn deltakerne i to kategorier: De med lave B-vitaminnivåer og de med normale eller høye.Ifølge avisen og studien beskytter bare B-vitamin mot hjernesvinn hos dem som har lav B-vitaminstatus på forhånd.- Det er viktig å huske at dette ikke er det samme som B-vitaminmangel. Vi må bruke helt andre terskelverdier enn legene normalt gjør. Våre data viser altså at du ikke må ha normal B-vitaminstatus for å være beskyttet mot hjernesvinn, men ekstra god, sier Refsum til avisen.

Nyheter