Northugs ski-VM henger i en tynn tråd

Petter Northugs ski-VM kan avgjøres av en saksbehandler i kriminalomsorgen.

Ifølge Dagbladet er utgangspunktet soning før jul.I morgen blir Petter Northug dømt til ubetinget fengsel når tilståelsessaken hans blir ferdigbehandlet av tingrettsdommer Ingrid Stigum i Sør-Trøndelag tingrett, skriver avisen.Omtrent uavhengig av hvor lang straffen blir, vil Northug få tilbud om å sone hele eller deler av den med fotlenke i sitt eget hjem.- For dommer inntil fire måneder tilbyr vi fotlenkesoning om ikke domgrunnlaget tilsier noe annet. Man må søke om det selv, men kriminalomsorgen sender ut et tilbud om fotlenkesoning til alle det er aktuelt for. Grunnen er at det er ønskelig for kriminalomsorgen å få brukt kapasiteten vår på fotlenkesoning, samtidig som vi har erfaring med at den typen soning minker farene for videre kriminelle handlinger, sier direktør i Kriminalomsorg region nord, Jorid Midtlyng, til Dagbladet.Midtlyng kan ikke kommentere Northugs sak direkte, men mener det ikke vil ta lang tid før Northug kan og skal begynne soningen.Må Northug påbegynne soning før jul, vil det bety at han må sone til langt utover VM i Falun i februar, ifølge avisen.

Nyheter