OECD: medisiner kan utgjøre en global miljørisiko

Rester fra milliarder av doser med antibiotika, smertestillende og antidepressiva kan utgjøre en risiko for miljøet, ifølge en ny studie.

NY RAPPORT: Mye av virkestoffene i antibiotika ender opp i naturen og kan føre til miljøskader, ifølge OECD. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Miljø

Bare rundt 10 prosent av virkestoffene i medisiner blir tatt opp i kroppen. Resten blir tilbakeført til naturen gjennom avføring.

I USA blir omtrent en tredel av all medisin som produseres, kastet før den blir brukt. Dette kan utgjøre en fare for både ferskvannsøkosystemer og den globale næringskjeden, ifølge en ny rapport fra OECD.

– Rester etter medisiner har blitt funnet i overflate- og grunnvann verden over, sier rapportens hovedforfatter, Hannah Leckie til AFP.

Ifølge rapporten er det allerede funnet «ekstremt høye» konsentrasjoner av farmasøytiske produkter i vannet i Kina, India, Israel, Sør-Korea og USA.

Økt antibiotikabruk

I rapporten anslås det at bruken av antibiotika i landbruket kommer til å øke med rundt to tredjedeler de neste ti årene.

Den økte bruken av antibiotika fører til en økende grad av antibiotikaresistens.

Hvert år dør over 700.000 mennesker av infeksjoner som følge av bakterier som er resistente mot antibiotika. Det tallet er ventet å øke til over 10 millioner innen 2050. Årsaken er at verdens befolkning vokser og blir eldre.

– En ond sirkel

Leckie kaller det en ond sirkel.

– Menneskelig aktivitet som befolkningsvekst og transport, kombinert med klimaendringer, øker bakterienes resistens. Dermed trenger vi mer medisiner, sier Leckie.

Klimaendringene fører også til at flere smittsomme sykdommer, som malaria og dengue, sprer seg raskere.

(©NTB)