ESG-fiasko fikk full pott i Norge

Amerikanske Ranjeet Bhatia har på 12 år pøst inn 450 millioner i plastgjenvinningsselskapet Agilyx. Nå får han hjelp av rike nordmenn som jakter ESG-investeringer.

TOK GREP: Richard Branson satset i Agilyx da selskapet kollapset og måtte startes fra null. Nå har en rekke rike norske familier satset 100 millioner på prosjektet som er markedsført som et ESG-selskap. Foto: Lynne Sladky
Miljø

– Jeg representerer en velstående, industriell familie, og har norsk kone, sier Ranjeet Bhatia.

Han traff sin norske kone i USA, flyttet til Norge i 2007 og kjøpte villa på Bygdøy i 2014. Derfra forvalter han private equity-fondet Saffron Hill Ventures, for øyeblikket med en kapital på 100 millioner dollar – nær 900 millioner kroner.

Halvparten av fondets penger er investert i plastgjenvinningsselskapet Agilyx som etter kraftig tilbakeslag har fått Sir Richard Branson inn på eiersiden og skiftet strategi til kun å være teknologileverandør. 

Nå har meglerhuset Carnegie grepet tak i Bhatias satsing og gjort en emisjon mot rike norske familier som jakter ESG-investeringer (Environmental, Social, Governance), eller på norsk bærekraftige investeringer. Emisjonen på 100 millioner ble gjort basert på en prising av selskapet på 550 millioner før penger.

Agilyx bidrar til å ta plast tilbake til plast, hvilket er unikt i det dette er et stort globalt problem. Dette kan bli veldig stort
Ranjeet Bhatia

Ett stort egg i kurven

– Agilyx arbeider globalt, og veksten i ESG-markedet gjør det fornuftig å hente penger gjennom et norsk holdingselskap, sier Bhatia til Finansavisen.

SATSER PÅ PLAST: Ranjeet Bhatia, managing partner i Saffron Hill Ventures, som har Agilyx som største investering. Foto: Privat

Bhatia er etnisk indisk, men vokste opp i USA. Han traff sin norske kone under studier ved John Hopkins University i Washington, flyttet videre til London i 1999 og Norge åtte år senere.

Bhatia er «managing partner» i Saffron Hill samtidig med at han har med seg familier og velstående venner som medeiere. Han forteller at kapitalen i selskapet varierer avhengig av hvor mye penger det er behov for.

– Vi gjorde den første investeringen i Agilyx i 2008 og har hjulpet med mer penger senere. Vi eier 65 prosent før denne emisjonen og 50 prosent etter, sier Bhatia som sier han har investert 50 millioner dollar i plastgjenvinningsselskapet.

Branson tok grep

Men alt har ikke gått på skinner for selskapet som har 15 års brokete historie. Tidligere drev selskapet selv resirkulering av plast der sluttprodukterte ble flybensin som ble solgt til det amerikanske forsvaret.

Men da oljeprisen falt betydelig kom selskapet i en vanskelig situasjon da det ikke svarte seg å omgjøre plasten til bensin for egen regning. 

Selskapet måtte startes fra null, og aksjonærene fikk valget om de ønsket å satse sammen med nye investorer, deriblant Richard Branson, som nå eier 10 prosent av selskapet.

Det forutsatte ny strategi, som er implementert de seneste fire-fem årene. Nå inngår selskapet partnerskap, og leverer kompetanse til kunder som produserer plastartikler basert på plastavfall.

FRA PLASTAVFALL TIL NY PLAST: Agilyx' plastgjenvinningsanlegg i Oregon. Foto: Agilyx

Skal på børs

Nylig meldte Ineos at de bygger en slik fabrikk basert på teknologi fra Agilyx.

– Agilyx bidrar til å ta plast tilbake til plast, hvilket er unikt i det dette er et stort globalt problem. Dette kan bli veldig stort, sier Bhatia.

Det unike ved Agilyx skal være at de ikke bare bidrar til resirkulering av plast, men at de har kunnskapen om hvordan man mikser plastavfallet for å få riktig sluttprodukt.

Carnegie har hentet inn flere av sine kunder til prosjektet. Emisjonspengene skal gå til etablering i Europa og Norge, samt finansiere et oppkjøp av et forskningsselskap samt bidra med arbeidskapital.

På lengre sikt er det planer om å ta selskapet på børs på en av børsene i Norden. Selskapet har imidlertid ikke noe stort kapitalbehov, så det skal da handle om en børsnotering for å få fri flyt i aksjene mer enn å hente inn store mengder kapital.