Etablerer grønt kraftkonsern – sikter mot børsen

Arendals Fossekompani samler fire norske tech-selskaper i et grønt, internasjonalt teknologikonsern. Børsen sendte kursen rett opp.

FÅR AVLEGGER PÅ BØRS? Konsernsjef Ørjan Svanevik (t.h.) i Arendals Fossekompani sikter høyt med etableringen av det nye teknologiselskapet Volue. Fra venstre: Økonomisjef i AFK, Lars Peder Fensli og VP Business Development, Stig Henning Svensson. Foto: Arendals Fossekompani

De norske teknologiselskapene Powel, Scanmatic, Markedskraft og Wattsight slås sammen til nytt internasjonalt vekstselskap; Volue.

– På sikt vil vi vurdere å børsnotere Volue, sier adm. direktør i Arendals Fossekompani, Ørjan Svanevik.

Det nye selskapet skal ifølge ham forsøke å løse utfordringene med skiftet fra fossil- til fornybar energi. 

Hensikten er å øke avkastningen og redusere klimautslippene for Volues kunder i det europeiske kraftmarkedet, og samtidig ivareta rollen som pådriver for økt digitalisering i andre industrier.

Reduserer utslipp

Volue skiller seg ut på fra resten av de grønne teknologiselskapene fordi det har en finger med i spillet helt fra dataanalyse til produksjonsoptimalisering, i tillegg til markedsinnsikt gjennom Markedskraft. 

– Volue skal fylle et hull i markedet ved å tilby teknologi og kompetanse som gjør det mulig å erstatte eller redusere bruken av fossile energikilder, sier Trond Straume, som er adm. direktør i selskapet.

Straume var tidligere sjef i Powel og fortsetter i samme stilling i Volue.

Direktøren forteller at de fire sammenslåtte selskapene skal rette seg mot selskaper innen kraftdistribusjon, vann og avløp, utbygging av infrastruktur, forsvar, transport, offshore og maritime operasjoner.

Integrert i hele verdikjeden

Volue kombinerer styrkene i alle de fire fusjonerte selskapene med sensorteknologi og datafangst fra Scanmatic, industrielle programvareløsninger fra Powel, Wattsights analysemiljø av det europeiske kraftmarkedet, og Markedskrafts handel og forvaltning av kraftporteføljer.

GRØNN SATSING: Torgeir Straume, adm.dir. i Volue, (t.v.) og Ørjan Svanevik, konsernsjef i AFK, får støtte fra aksjonærene med sitt nye tech-konsern. Foto: Arendals Fossekompani

Samlet hadde de fire selskapene i Volue i 2019 proforma driftsinntekter på 800 millioner kroner, 500 ansatte og i overkant av 2.000 kunder i 44 land.

Svanevik sier Arendals Fossekompani har store forventninger til Volue. Det har tydeligvis også aksjemarkedet, som i tidlig handel tirsdag sendte Arendals Foss-kursen opp 9,23 prosent til 2.840 kroner på Oslo Børs.

Overfor generalforsamlingen har styret foreslått at det utbetales et utbytte på 56 kroner pr. aksje etter 2019. For inneværende år legges det opp til kvartalsvise utbytter i Arendals Foss.