Siri Kalvig og Nysnø satser 30 millioner kroner på hydrogenselskap

Investeringsselskapet ledet av Siri Kalvig deltar i emisjon.

SATSER PÅ HYDROGEN: Nysnø Klimainvesteringer og toppsjef Siri Kalvig går inn med 30 millioner kroner i ZEG Power. Foto: NTB scanpix

Nysnø Klimainvesteringer investerer 30 millioner kroner i selskapet ZEG Power for å etablere effektiv hydrogenproduksjon med integrert karbonfangst på Kollsnes utenfor Bergen, går det frem av en pressemelding fredag.

Investeringen skjer som del av en total kapitalinnhenting på rundt 130 millioner kroner.

Eksisterende investorer IFE Invest og Stratel deltar i emisjonen sammen med flere nye investorer, der de største er AP Ventures, Nysnø og SPARX Group (Mirai Creation Fund II), i tillegg til at Coast Center Base (CCB) på Kollsnes går inn som partner og investor.

På Kollsnes vil ZEG Power bygge et anlegg for daglig produksjon av 700 kg hydrogen fra 2022, noe som tilsvarer 250 tonn i året. Anlegget vil benytte biogass til hydrogenproduksjon inntil karbonlagring er tilgjengelig. Med kommersialisering av et større anlegg i 2024 vil ZEG Power kunne møte økende etterspørsel etter hydrogen fra maritim og landbasert transport, heter det.

- Norge har mange fortrinn for fremtidsrettet hydrogenproduksjon, og hydrogen kan bringe nye muligheter for Norge som energinasjon. Det er særlig attraktivt at teknologien kan knytte sammen nye verdikjeder for hydrogen, karbonfangst og -lagring, sier Nysnø-sjef Siri Kalvig i en kommentar.

Les mer her.