Ivar Koteng og Jon Øyvind Eriksen setter penger på Greenstock og Zero Emission Developments

Zero Emission Developments har hentet 13 millioner kroner til en programvareplattform for resirkulering av byggematerialer.

SATSER 1 MILLION KRONER: – Greenstock er et viktig grep for å bedre bærekraften i vår bransje, og vi tror på folket som driver dette, opplyser eiendomsinvestor Ivar Koteng. Foto: Håkon Sæbø
Miljø

– Vi hadde flere industrielle aktører som var interessert i å investere i selskapet, men disse vil vi først slippe til senere. Først skal vi nå ambisjonene våre, både økonomisk og med tanke på effekten for miljøet, sier Thor Egil Five (60), styreleder i Zero Emission Developments.

Bedriften har utviklet GreenStock, som gründerne hevder er byggebransjens første samhandlingsplattform for ombruk av byggematerialer, inventar og innredning.

Plattformen skal forenkle og sikre samarbeid mellom aktører innen eiendom, bygg og anlegg.

På kundelisten så langt har bedriften Asker kommune, Oslo kommune, Trøndelag Fylkeskommune, NTNU, OBOS og Höegh Eiendom.

Koteng og eks Investinor-topp

Selskapet har hentet inn 12 millioner kroner i frisk kapital. Hovedinvestor i denne emisjonsrunden er Aidiom, et nytt investeringsmiljø for kunstig intelligens og programvare. 

I likhet med finn.no tilrettelegger vi for et ombruksnettverk
Michael Curtis, daglig leder i Zero Emission Developments

Aidion ledes av Jon Øyvind Eriksen, tidligere investeringsdirektør i Investinor.

Tidligere har Eriksen grunnlagt og ledet teknologiselskaper som Internet Aksess, Kantega, og Signicat, som tilbyr tjenester for sikker betaling i flere europeiske land.

Med på investeringsrunden er også eiendomsbaronen Ivar Koteng (60). Han er styreleder i Rosenborg Ballklubb og har en formue på 2,3 milliarder kroner.

Koteng opplyser å ha gått inn med 1 millioner kroner.

– Greenstock er et viktig grep for å bedre bærekraften i vår bransje, og vi tror på folket som driver dette, skriver Koteng i en epost til Finansavisen.

Han opplyser at han kjenner enkelte av nøkkelpersonene fra før fordi de er tilknyttet coworking-miljøet Digs i Trondheim, som Koteng eier 13 prosent av.

Øvrige nye eiere er:

*  Byggteknikk Drift, et investeringsselskap der eiendomsinvestor Magnus Svendsen er stor eier.

* Sjøheim, som eies av investor Lars Steffen Solberg.

* Strahlsund, som eies av Luis Paulsen, en av gründerene bak EcoOnline.

Five ønsker ikke å oppgi eksakt hva selskapet ble verdsatt til i emisjonen, men han opplyser at beløpet på 12 millioner kroner er en blanding av egenkapital og soft funding, som betyr en eller annen form tilskudd eller stipend.

Five opplyser også at investorene får ca. 25-30 prosent av aksjene i Zero Emission Developments. 

Hvis man forutsetter at mesteparten av den friske kapitalen er egenkapital, tilsier det en prising på rundt 40 millioner kroner.

Bransjemål: 10 prosent gjenbruk

I første omgang er tanken at forvaltere av store eiendomsmasser kan registrere byggematerialer, innredning og inventar i GreenStock-databasen.

Den dagen materialene blir overflødige, kan eiendomsforvalteren bruke GreenStock til å avhende materialene på en fornuftig og miljømessig forsvarlig måte.

– I fjor ble det kastet 2 millioner tonn byggavfall ved norske avfallsanlegg, og på verdensnivå var det forventet 2,2 milliarder tonn hvert år før 2025. Målsettingen er at 10 prosent av dette skal kunne direkte gjenbrukes, men til nå har det ikke eksistert noe system for å koble overflødige materialer med noen som etterspør slike materialer, sier Michael Curtis (34), gründer og daglig leder i Zero Emission Developments.

HAR SKAFFET KAPITAL FRA INVESTORER: Michael Curtis (foran) er daglig leder i Zero Emission Developments. Med på videolink er styreleder Thor Egil Five og Katja Samara, ansvarlig for forretningsutvikling. Foto: Anders Horntvedt

Målsettingen er tallfestet i Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall, som 15 sentrale organisasjoner og etater i byggenæringen og avfallsbransjen står bak.

Spår 12-dobling neste år

GreenStock-kundene blir fakturert for tilgang til plattformen. 

Prognosen for 2020 tyder på rundt 2 millioner kroner i repeterende inntekter, og deretter spår Five rakettvekst.

– Vi har store ambisjoner for selskapet. Vi spår mellom 20 og 25 millioner kroner i inntekter i 2021, og deretter vil vi bare fortsette å vokse, sier han.

– Er dere en slags finn.no for overflødige byggematerialer?

– Ja og nei, svarer Curtis.

– Nei, fordi finn.no ikke hjelper til å kartlegge, samhandle, dokumentere og rapportere innholdet i bygget. Ja, fordi vi i likhet med finn.no tilrettelegger vi for et ombruksnettverk.

LEDER: AVFALLS-STARTUP: – Hvis Oslo kommune får 20 stoler til overs, vil de kunne avhendes gjennom Greenstock, sier Michael Curtis, daglig leder i Zero Emission Developments. Foto: Anders Horntvedt

– Hvis Oslo kommune får 20 stoler til overs, vil de kunne avhendes gjennom Greenstock. Men siden Oslo kommune er en stor organisasjon, vil det også bli lettere å omfordele ressursene internt, sier han.

ivar koteng
Jon Øyvind Eriksen
Greenstock
Zero Emission Developments
Thor Egil Five
Aidiom
Byggteknikk Drift
Magnus Svendsen
Lars Steffen Solberg
Luis Paulsen
Nyheter
Miljø
Finans