Maria Hareide og Bernt Odfjell satser på Inge Berge og Christian Hvamstads avfallssatsing i England

Inge Berge og Christian Hvamstad skal bygge forbrenningsanlegg for bildekk til 300 millioner. Investorer priser allerede prosjektet til 150 millioner.

SKRAPHANDLER: Inge Berge har gått fra byggebransjen til avfallsbransjen der han har fått med seg Maria Hareide og Bernt Daniel Odfjell jr. som investorer. Foto: Eivind Yggeseth
Miljø

Investorene Maria Hareide og Bernt Daniel Odfjell junior har allerede åpnet bankkontoen for det norske oppstartsselskapet Wastefront med Maria Moræus Hanssen som styreleder.

Bak står Inge Berge og tidligere bankmann Christian Hvamstad. Berge med en broket bakgrunn som seriegründer der tre konkurser med påfølgende angrep fra kreditorer som følge av kausjonsansvar i millionklassen. Hvamstad med bakgrunn som bankmann for SEB i London. 

KARRIEREHOPP: Christian A. Hvamstad var banksjef for SEB. Nå er han blitt skraphandler i Wastefront. Foto: Wastefront

Sammen med Vegard Bringsjord, eks Nordea, hentet de tidligere i år 25 millioner fra investorer for å finansiere prosjektutvikling til et forbrenningsanlegg for gamle bildekk til en prising på 150 millioner etter penger.

Jeg kan si at anlegget vil være veldig profitabelt bare med base case
Christian Hvamstad

Koster 300 millioner

Nå har de inngått avtale om bygging av anlegget i Sunderland til minimum mellom 250 og 350 millioner kroner. Byggestart er planlagte neste år med igangkjøring en gang i andre halvår 2022 hvis alt går slik gründerne håper.

Foreløpig har gründerne sikret seg en kommunal tomt, men fortsatt gjenstår både byggetillatelser og miljøgodkjennelser. Målet er å stå for den mest miljøvennlige resirkuleringen av utrangerte dekk til gummimateriale for produksjon av nye dekk samt flytende produkter som nafta og pyrolyseolje.

LANGSIKTIG: Wastefronts har fått rettighetene til en stor tomt ved havnen i Sunderland til bruk i 50 år. Foto: Wastefront

Anlegget skal i full skala bestå av 12 reaktorer som daglig skal kunne ta unna 180 tonn dekk og produsere 60 tonn gummiråstoff samt 90 tonn flytende hydrokarboner. Christian Hvamstad har likevel ikke noe anslag for hva anlegget vil gi av inntekter.

Vi er moderne grønne skaphandlere som vil gjøre noe med et underrapportert problem
Christian Hvamstad

– Det er for tidlig å si da det kommer an på produkter og marked. Men jeg kan si at anlegget vil være veldig profitabelt bare med base case, sier han.

– Moderne skraphandlere

Hvamstad påberoper seg imidlertid ikke unik teknologi da flere aktører har lyktes med tilsvarende prosjekter både i Storbritannia og USA. Likevel har Innovasjon Norge støttet selskapet - først med 1,5 millioner og senere 900.000 i tillegg til at prosjektet er godkjent av Skattefunn

PÅ TEGNEBRETTET: Slik er Wastefronts anlegg i Sunderland tenkt å se ut når det er ferdig bygget. Foto: Wastefront

– Vi er moderne grønne skaphandlere som vil gjøre noe med et underrapportert problem. Vi valgte Storbritannia som følge av god tilgang på råmateriale og korte distanser, sier Hvamstad.

– Vi vil bruke konvensjonell teknologi slik at vi kan gjøre noe med problemet, legger han til.

Trioen startet opp i januar i fjor, og det ble gjort markedsundersøkelser som viste at britene årlig kvittet seg med 420 til 600.000 tonn gamle bildekk, og at dette var et stort problem.

Resirkuleringen skjer ved pyrolyse der en stor ovn uten luft omdanner dekkene til aske som deretter bearbeides til et gummiprodukt som brukes i produksjon av nye dekk.

Alt skal skje på et stort område i Sunderland som Wastefront nylig skrev bruksavtale til for 50 år.

Ingenting unikt

Hittil er det investert 31 millioner kroner i prosjektet, hvorav norske og svenske investorer bidro med 25 millioner tidligere i år. Likevel er Inge Berge og Christian Hvamstad fortsatt klart største aksjonærer i selskapet med henholdsvis 24 og 23 prosent av aksjene.

Men på sikt må det skytes inn mer egenkapital i prosjektet, og Hvamstad peker på at de kommer til å hente penger fra både nordiske og britiske investorer, men at de i første omgang ser etter strategiske partnere.

Men hva er så unikt med Wastefronts forretningsidé? Egentlig ingenting, ifølge Christian Hvamstad.

– Vi skal sikre at vi får tak i råmateriale, behandle, selge og frakte, sier han.

– Men hva skal dere gjøre bedre enn andre som gjør det samme?

– Operasjonelt. Vi skal være bedre på drift.

Hvamstad er i dag én av fem ansatte i selskapet, mens Berge er daglig leder. I tillegg har de knyttet til seg en håndfull konsulenter samt andre som er leid inn til å jobbe med reguleringsoppgaver.

Foreløpig er alle ressurser rettet mot planleggingen og byggingen av anlegget i Sunderland, men Hvamstad utelukker ikke å kunne rulle ut flere anlegg hvis de lykkes med det første.

wastefront
inge berge
christian a. hvamstad
maria hareide
bernt daniel odfjell jr.
Nyheter
Miljø