Hvem handlet på innsideinfo i Quantafuel?

Tre kvarter før Quantafuel meldte om stor emisjon stupte aksjekursen mens investorer var satt i innsideposisjon. Kjetil Bøhn regner med at Børsen sjekker.

INFO PÅ AVVEIE? Quantafuel-sjef Kjetil Bøhn mener det ikke var noen annen grunn til at Quantafuel-kursen falt før meldingen om emisjonen, og regner med at Oslo Børs vil sjekke. Foto: Brian Cliff Olguin
Miljø

På én måned har Quantafuel-aksjen  gått fra 22 til 87 kroner på Merkur Market. Men torsdagens handel var den mest spektakulære. Aksjen steg raskt 18 prosent til 87 kroner, og den holdt seg høyt oppe store deler av dagen.

Men klokken 15.45 startet helt umotivert et voldsomt kursfall i aksjen. Den dundret ned og sluttet dagen på 73 kroner . På tre kvarter raste aksjen 12 prosent tilsynelatende uten grunn. Men da hadde allerede en mengde investorer fått informasjon om emisjonen mot at de hadde akseptert å bli satt i innsideposisjon.

Vi var under observasjon fra Børsen, og regner med at de vil se på hva som skjedde
Kjetil Bøhn

Fulltegnet i forkant

Rett etter børsslutt klokken 16.30 kom meldingen fra Quantafuel om en emisjon på 600 millioner kroner samtidig som eksisterende aksjonærer ville selge 2,5 millioner aksjer til en verdi av 175 millioner kroner.

Investorer Finansavisen har snakket med opplyser at de da fikk vite at emisjonen allerede var fulltegnet av investorer som hadde fått vite om emisjonen før meldingen ble sendt.

Det kraftige kursfallet frem mot meldingen om emisjon og nedsalg kan tilsi at opplysninger om emisjonen har kommet på avveie.

Finansavisen har ingen opplysninger om hvem som handlet, men det fremstår utenkelig at investorer på en innsideliste har handlet ettersom det enkelt lar seg etterprøve av tilsynsmyndigheter.

Seks års strafferamme

Fra Oslo Børs opplyser kommunikasjonsdirektør Geir Harald Aase at børsens markedsovervåkningsavdeling samarbeider med Finanstilsynet om avdekking av potensiell innsidehandel.

– Ulovlig innsidehandel er Finanstilsynets bord. Hvis noen handler på kurssensitiv informasjon er det seks års strafferamme, sier Aase.

– Hvilke undersøkelser gjør børsen?

– Vi kommenterer ikke den typen saker spesifikt. Men generelt er den daglige jobben markedsovervåkningen hos å se på denne typen kursbevegelser i forkant av hendelser som dette. Hvis de finner at det har vært noe mistenkelig vil de sende en rapport til Finanstilsynet. Vi har lav terskel for å sende slikt videre, sier Aase.

Han ønsker imidlertid ikke å kommentere hva børsen har gjort i saken som omhandler Quantafuel.

Quantafuel venter på Børsen

Det var ABG Sundal Collier og Pareto Securities som var i førersetet for emisjonen i Quantafuel. I tillegg hadde Arctic Securities en mindre rolle. Quantafuels konsernsjef Kjetil Bøhn har følgende kommentar til kursfallet i forkant av emisjonsmeldingen:

«Vi fulgte normal praksis for en slik emisjon og vet ingen andre nyheter som skulle kunne påvirke kursen på den måten. Derfor vet vi ikke hva som skjedde, men vi var under observasjon fra Børsen, og regner med at de vil se på hva som skjedde hvis de finner det naturlig».

quantafuel
kjetil bøhn
qfuel-me
Nyheter
Miljø