Prisen for nullutslipp: 18.000 milliarder hvert år

De årlige globale strømforsyningene må økes med fire til fem ganger, og satsingen på vind- og solkraft må utvides med fem til seks ganger, ifølge ETC.

Publisert 16. sep. 2020 kl. 13.51
Oppdatert 16. sep. 2020 klokken 13.54
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 293 ord
DYRT, MEN OVERKOMMELIG: ETC mener det med dagens rådende makroforhold er overkommelig å investere i nullutslipp. Her et kraftverk i Tyskland. Foto: Bloomberg

Energy Transitions Commission (ETC) estimerer at det hvert år vil koste mellom 1.000 og 2.000 milliarder dollar i nye investeringer for å oppnå null netto utslipp innen 2050, ifølge Reuters.

Det tilsvarer mellom 1 og 1,5 prosent av verdens samlede bruttonasjonalprodukt, og mellom 9.000 og 18.000 milliarder kroner.

«Men handling i løpet av det neste tiåret er avgjørende – ellers vil det være for sent», sier Adair Turner, en av ETCs ledere.

For å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader dette århundret må verdens netto klimagassutslipp ned til null. Når dette er oppnådd, vil reduksjonen i levestandarden i utviklede nasjoner og utviklingsland i 2050 utgjøre mindre enn 0,5 prosent av verdens samlede BNP, heter det i rapporten.

Overkommelige investeringer

Ifølge ETC vil de ekstra investeringene være overkommelige med tanke på innsparingene og investeringene man ser verden rundt nå, særlig i den rådende makroøkonomiske situasjonen med vedvarende lave renter.

Forskning fra Stanford University viser forøvrig at global oppvarming har kostet USA og EU minst 4.000 milliarder dollar i tapt produksjon siden år 2000, og tropiske nasjoner er 5 prosent fattigere enn hva de ville vært uten klimaendringene, ifølge nyhetsbyrået.

Oljeetterspørsel ned 90 prosent

I rapporten fra ETC heter det videre at energieffektiviteten må gjøres langt bedre – de årlige globale strømforsyningene må økes med fire til fem ganger, og satsingen på vind- og solkraft må utvides med fem til seks ganger sammenlignet med veksten som var i fjor.

Det tas til orde for at bygninger, transportmidler og industrisektorer må elektrifiseres, eventuelt effektiviseres med hydrogen.

Og det anslås at den nødvendige energitransformasjonen vil kunne redusere oljeetterspørselen til rundt 10 millioner fat pr. dag. Til sammenligning lå etterspørselen på 100 millioner fat pr. dag i fjor.