Suksess-grunder på børs med ESG-rakett til 500 millioner

Industrigründer Bjørn Rygg står bak GreenCap Solutions som fanger CO2 fra luft og spruter inn i lukkede drivhus for å booste veksten. Nå jakter han 100 millioner og går på børs.

NYTT ESG-EVENTYR: Suksessgründer Bjørn Rygg har aksjer for 330 millioner i GreenCap Solutions. ESG-selskapet som har patentert karbonfangst til bruk i industri og drivhus jakter 100 millioner og skal på børs. Foto: NTB
Miljø

Meglerhuset Clarksons Platou er våpendrager når et nytt ESG-selskap suser mot børsnotering. Hittil er drøyt 50 millioner sprøytet inn i utviklingen av teknologien i Jæren-selskapet GreenCap Solutions. Men nå jakter selskapet 100 millioner kroner i frisk kapital, og selskapet er blitt priset opp til 500 millioner kroner før penger.

Bak står Bjørn Rygg sammen med Jarle Skjæveland, Tor Christensen og Tom Johansen. Konseptet handler om en patentert teknologi for å fange CO2 fra atmosfæren til bruk i drivhus for å forsterke fotosyntesen. 

Gjennom en lukket vekstprosess og resirkulering av luften får gartnerne høyere konsentrasjon av CO2 i veksthusene i det man ikke behøver å lufte ut fuktighet slik at CO2 forsvinner ut.

Øker produksjonen 40 prosent

Kapitalen skal investeres i en kommersiell CO2-fangst-fabrikk i Orre, for å skalere og kommersialisere teknologien som har fått navnet ECS (Environmental Control System) og å skalere systemet mot et industrielt marked.

TEST AV ANLEGG: Nibio-forsker Michel Verheul (t.v.) tester drivhus med CO2-fangst. Her sammen med gründerne Jarle Skjæveland, Tom Johansen og Tor Christensen. Foto: GreenCap Solutions

Teknologien bidrar til betydelig økt effektivitet, reduserte driftskostnader og utslipp. Resultatet er en produksjonsøkning på hele 40 prosent samt 50 prosent reduksjon i energiforbruk og 70 prosent kutt i vanningskostnadene. Kostnadene til kjøp av CO2 bortfaller fullstendig.

Kundene som kjøper systemet kan forvente seg at hele investeringen er nedbetalt på bare 2,5 år i det inntjeningen fra driften er anslått å nesten tredobles. Drivhusmarkedet utgjør ikke bare grønnsaksdyrkere, men også blomsterproduksjon og annen dyrking i drivhus.

GreenCap mener skal være med å løse verdens to store problemer, nemlig økte utslipp og mangel på ressurser i en verden som ventes å ha 10 milliarder mennesker i 2050 med behov for opptil 100 prosent økt matproduksjon.

Ordrer på 1,2 milliarder

Konseptet er så tidsriktig at GreenCap Solutions planlegger Merkur Market-notering eller OTC-notering umiddelbart etter gjennomføring av emisjonen. Den er dog ikke for de aller minste småsparerne. Minstetegningen er 100.000 euro, så man må hoste opp godt over millionen for å få lov til å være med.

Ifølge Clarkson Platou har ECS-systemet banket alle andre drivhussystemer ned i støvlene og tiltrukket seg ordremengde på 200 millioner frem til utgangen av 2022 og 1,2 milliarder frem til 2025.

I tillegg til drivhusmarkedet retter GreenCap seg også mot et industrielt marked der de mener de skal kunne bidra i transformasjon av avfall til energi både innen fossil energi, sement, hydrogen, stål og prosess- og kjemisk industri.

Meglerhuset opererer med et drivhusmarked på så mye som 26 milliarder kroner årlig, mens det samledede karbonfangstmarkedet utgjør 2.400 milliarder dollar.

Direkte overskudd

GreenCap Solutions har ingen inntekter i år, men spår 112 millioner kroner i inntekter neste år, økende til over 700 millioner i 2025. De spår driftsoverskudd allerede neste år og gode 59 millioner i driftsresultat i 2022, økende til 99 millioner allerede i 2023.

I dag er Bjørn Rygg største aksjonær med 66 prosent, tilsvarende en aksjeverdi på 330 millioner kroner, mens Jarle Skjæveland har 18 prosent og Tor Christensen og Ronny Reiestad henholdsvis 9 og 7 prosent.

Bjørn Rygg begynte som traktorreparatør som 21-åring og ble forhandler av landbruksmaskiner. Siden slo han seg inn på oljeservice der han overtok et skakkjørt leverandørselskap og red oljeoppturen frem til 2014. I dag har hans BR Industrier 1.000 ansatte og omsetter tre milliarder kroner, hvorav halvparten kommer fra landbruksvirksomheten. Samlet overskudd i systemet har passert 1,1 milliarder siden 2000.

Jevnt høy CO2-konsentrasjon

GreenCap startet opp i 2016 i form av teoretiske simuleringer. Året etter var første prototype klar, og i fjor bygget selskapet sitt første fullskala anlegg hos Nibio på Særheim i Rogaland. Kapasiteten her utgjør mellom 10 og 12 tonn CO2 pr. år og dekker behovet i testdrivhuset.

Teknologien fungerer ved at luft fra atmosfæren med 400 ppm CO2-konsentrasjon blåses gjennom en absorbent som fanger alle CO2-molekyler og lagrer dem til bruk i drivhus. Da reverseres prosessen ved å manipulere temperaturen slik at man får konstant 1.000 til 1.200 ppm CO2-konsentrasjon i motsetning til i dag når man må lufte ut fuktighet, hvilket fører til at mye CO2 forsvinner ut.

Anleggene består av tre enheter, en CO2-enhet, en energimodul og en luftsirkulasjonsenhet. CO2-enheten kan leveres frittstående for dem som allerede har drivhus.

Med støtte fra Enova vil ikke kundene betale mer enn de ville ha betalt for et fossilt anlegg som skiller ut CO2 fra naturgass, eller der de kjøper ren CO2. Første enhet har en kapasitet på 300 tonn i året tilsvarende behovet til et drivhus på 10.000 kvadratmeter.

greencap solutions
bjørn rygg
merkur market
Nyheter
Miljø
Landbruk
Industri
Børs