Domfelt sjef måtte bort før børsnotering

Samme dag som GreenCap Solutions skulle hente 100 millioner fra investorer og gå på børs trådte eier Bjørn Rygg inn som sjef for den korrupsjonsdømte eks-sjefen.

TOK OVER: Gründer og eier Bjørn Rygg valgte å gå inn som sjef for børskandidaten GreenCap Solutions samme dag som selskapet rykket ut mot investorer. Foto: BR Industrier
Miljø

Går det an å gå til investormarkedet og på børs med et luftig ESG-prosjekt med en toppsjef som er dømt til fire års fengsel for korrupsjon, og som ble fradømt retten til å drive næringsvirksomhet, ha ledende stilling og sitte i styrer?

Seriegründer Bjørn Rygg har innrømmet at det gikk raskt i svingene da GreenCap Solutions jaktet ESG-kapital med Clarkson Platou som våpendrager.

Jeg tror det var like mye Clarkson som BR Industrier. Jeg tror det var 50/50
Bjørn Rygg om hvem som presset ut eks-sjefen

For først den samme dagen som meglerne sendte tegningsmateriale til investorene ble han offisielt avløst som adm. direktør i GreenCap i Brønnøysundregistrene. Inn rykket hovedeier, Bjørn Rygg, som ny adm. direktør.

Clarkson bidro til sjefsbytte

– Hvem bestemte at han måtte ut?

– Det er et godt spørsmål. Jeg tror det var like mye Clarkson som BR Industrier. Jeg tror det var 50/50.

– Hva var begrunnelsen?

– Den ene årsaken er at vi er i en brytningstid, og hvis man skal ha huggestabbe så er det bra å ha en robust huggestabbe. Jeg er en typisk entreprenør og industriutvikler. Den andre årsaken er den Jarle-historien, som er en gammel historie.

GreenCap Solutions er utviklet gjennom Bjørn Ryggs BR Industrier, og handler om å fange CO2 fra luften og tilføre det i drivhus for å øke veksten. Teknologien skal også kunne brukes i industriell CO2-fangst.

Rygg vil beholde roret

– Hvis årsaken var at du er en bedre entreprenør burde du vel ha gått inn i oktober i fjor da eks-sjefen ble adm. direktør?

– Jo, men at vi var ute i markedet med GreenCap der vi ser så enormt stort potensial. Jeg har flere selskaper der jeg er gått inn som leder. Vi fikk verifikasjonstesten på GreenCap-teknolgien fra NIBIO først den 1. september i år. Først da ble det bevist at vår teknologi gir 40 prosent økt avling - ikke i form av større tomater, men flere. Når man ser hvilken enorm sprengkraft som ligger i CO2, så trigger det meg voldsomt.

Jeg vil være direktør frem til farten er over 100 millioner, pluss, plus
Bjørn Rygg

Investorene sluttet ikke opp om Bjørn Ryggs karbonfangstprosjekt, og emisjonen måtte kanselleres.

Samme skjebne led børsnoteringen på Merkur Market.

– Clarkson presset oss til å gå på børs. Vi ville ikke. Vi var tydelige på det. Vi ville ha industrielle og utenlandske investorer, sier Rygg.

– Hva gjør dere nå når dere ikke skal på børs? Setter du inn han som adm. direktør i selskapet igjen?

– Jeg vil være direktør frem til farten er over 100 millioner, pluss, pluss, slår Rygg fast.

En «risikofaktor»

Eks-sjefen er nevnt tre steder i presentasjonsmaterialet om GreenCap Solutions. Han står nevnt som «Other GreenCap Resources» innen salg og markedsføring med ledelseserfaring fra store selskaper. Han står også oppført som aksjonær. Dessuten er han ført opp på side 2 av «Risk factors».

Her heter det at «Selskapets ansvarlige for salg og markedsføring, har en korrupsjonsdom knyttet til hans tid som sjef for North Sea Oiltech kan innebære en omdømmerisiko for selskapet og dets investorer som kan få en betydelig uheldig effekt på selskapets forretning, drift og eiendeler».

greencap solutions
bjørn rygg
br industrier
merkur market
clarkson platou securities
Nyheter
Miljø