Verdensbanken pumper flere milliarder inn i fossilt brennstoff

Verdensbanken fortsetter å investere flere milliarder i fossilt brennstoff ifølge en ny studie.

110 MILLIARDER: Verdensbanken og president David Malpass skal ha investert rundt 110 milliarder kroner i fossilt brennstoff siden 2015. Foto: NTB
Miljø

Verdensbanken er en del av FN-systemet og er en av de største bidragsyterne til utviklingsarbeid i verden. Banken er en fellesbetegnelse for fem organisasjoner som yter finansiell bistand og rådgivning for utvikling.

En ny studie utført av den tyske ikke-statlige miljøorganisasjonen Urgewald viser at Verdensbanken fortsetter å investere i fossilt brennstoff, til tross for Parisavtalen. 

Ifølge studien har Verdensbanken investert over 12 milliarder dollar i fossilt brennstoff siden Parisavtalen i 2015, det tilsvarer rundt 110 milliarder kroner. Av de 12 milliardene skal 10,5 milliarder vært direkte investert i fossilt brennstoff.

Banken har sagt at at de sluttet å finansiere prosjekter knyttet til olje og gass i 2019, men at de skal gi bistand til olje- og gassavhengige utviklingsland.

Verdensbanken har selv kalkulert at global oppvarming kan føre ytterligere 100 millioner mennesker i ekstrem fattigdom innen 2030. Banken finansierer i snitt 10 milliarder dollar til klimarelaterte prosjekter i året.

Stiller seg kritisk

Data fra en rekke institusjoner viser at det grønne skiftet skjer for tregt. Forskning utført av FNs miljøprogram viser at verden er på vei til å produsere 120 prosent mer fossilt brennstoff innen 2030 enn klimamålet på 1,5 celsius.

Miljøorganisasjonen Urgewald sier i deres pressemelding at Verdensbanken må trekke seg ut av all investering i fossilt brennstoff, og at banken skal støtte utviklingsland mot et grønt energiskifte.

Studien har tatt utgangspunkt i data fra Verdensbanken.

verdensbanken
olje
gass
fn
parisavtalen
Nyheter
Miljø