Carnegie spår Agilyx til værs

Agilyx har gått 70 prosent siden børsnotering. Nå har Carnegie gjort analyse, og spår ESG-selskapet videre kraftig opp.

Agilyx noteres på Oslo Børs, Merkur Market. Fra venstre: Øivind Amundsen Carl Erik Krefting Raanjet Bhatia Eirik Høiby Ausland Sigmund Bagøien Foto: Eivind Yggeseth
Miljø

Med Richard Branson som stor eier og et investormarked som tørstet etter ESG-aksjer var Agilyx en vinner allerede før selskapet gikk på Merkur Market. Mer enn 150 millioner dollar er investert i prosjektet som i en tidlig fase mislyktes å gjøre butikk av omdanning av plast til flybensin.

Nå handler butikken om å omdanne plastavfall til plastartikler, og den velstående amerikaneren Ranjeet Bhatia, nå bosatt på Bygdøy i Oslo, er mannen som både er største eier og frontfigur.

Carnegie tok Agilyx i investormarkedet med en prising på 1,3 milliarder kroner - det dobbelte av tidligere i år. Det tilsvarte en aksjekurs på 17,96 kroner, men allerede første børsdag var aksjen handlet til 26 kroner. Siden har aksjen steget til 30 kroner i slutten av forrige uke.

Storstilt resirkulering

Carnegie er nå ute med sin første analyse. Ikke overraskende er tilretteleggeren positiv til selskapet de tok på børs. Meglerhuset spår aksjen til 45 kroner, og har en klokkeklar kjøpsanbefaling på aksjen.

Meglerhuset fokuserer på at Kina forbød import av plastavfall i 2018, hvilket har skapt et kraftig press mot økt resirkulering av plast. Dette er forsterket av regulatoriske endringer, og eneste utvei er ifølge Carnegie kjemisk resirkulering i stor skala.

Carnegie mener det bare i EU er behov for 800 Agilyx-utstyrte resirkuleringsfasiliteter for 100 tonn pr. dag hvis målet om resirkulering av plast skal nås frem mot 2030. 

Ifølge meglerhuset utgjør dette et marked på 33,6 milliarder dollar for deretter å bli etterfulgt av et ettermarkedspotensial på 5,6 milliarder dollar.

70 prosent margin

Meglerhuset anslår engangsinntekter på mellom 11 og 17 millioner dollar pr. modul med kapasitet 50.000 tonn, hvorav Agilyx har fortjenestemargin på 22 prosent. Med dette som utgangspunkt opererer de med inntekter på 3,5 millioner dollar i repeterende inntekter, og fortjenestemargin på 70 prosent ut modulenes levetid.

Med hjelp fra Agilyx-ledelsen har Carnegie laget en prognose der inntektene skal øke fra 3 millioner dollar i 2020 til 268 millioner i 2030. Av dette vil Agilyx generere EBIT-marginer på over 30 prosent allerede fra 2026.

agilyx
carnegie
AGLX-ME
Nyheter
Miljø
Børs
Aksjeanalyse