Vow og Bellona skal løse et av de store klimaspørsmålene

– Vi kan hjelpe flere industrier i retning av nullutslipp, sier Vow-sjef Henrik Badin.

SAMARBEIDER MED BELLONA: Vow-sjef Henrik Badin, her på Smestad i forbindelse med Investordagene 2020. Foto: Iván Kverme
Miljø

Vow  inngår samarbeid med Bellona om å løse ett av de store klimaspørsmålene, går det frem av en børsmelding onsdag.

Bellona-gründer Frederic Hauge viser til Vows pyrolyseteknologi som gjør slam og annen biomasse om til biokarbon og bioenergi, og spørsmålet de to avtalepartene skal løse er: hvordan få tak i nok biomasse?

Dette er ifølge meldingen et av de store uløste problemene i FNs klimapanels rapporter.

– Har ventet i 25 år

- Pyrolyse har en rekke spennende bruksområder for å løse miljøproblemer og omdanne avfall til ressurser. Vi har ventet på gjennombrudd i teknologiutviklingen i 25 år, og nå har Vow industrialisert den, sier Hauge i en kommentar.

SAMARBEIDER MED VOW: Bellona-gründer Frederic Hauge. Foto: Iván Kverme

Vow har gjennom sitt datterselskap Scanship i flere tiår utviklet løsninger for å rense avløpsvannet og behandle avfallet ombord på cruiseskip. De siste årene har selskapet også utviklet pyrolyseteknologien for å omdanne dette til energi ombord.

– Gjennom år med teknologiutvikling og med oppkjøpet av det franske selskapet ETIA i fjor, har Vow nå løsninger hvor vi med biomasse, avfall og avløpsslam kan hjelpe flere industrier i retning av nullutslipp, sier Vow-sjef Henrik Badin i en kommentar.

Stabil karbonlagring

Stabil karbonlagring blir ifølge meldingen helt sentralt hvis målene om halvering av utslipp innen 2030 og negative utslipp senest ved midten av århundret skal nås.

Utnyttelse av ressurser som slam, blant annet til biokarbon, kan bidra med store utslippskutt, heter det.

– Løsningen er der. Vi har den. Det vi trenger er tilgang til, og nok mengder av, den rette biomassen. Med Bellonas brede kunnskap og erfaring med industrielle og politiske prosesser innen klimaspørsmålet, tror vi at vi sammen kan løse dette kritiske problemet, sier Badin.

Les mer her.