Spetalen har opsjon på flere BCS-aksjer

Opsjonsavtale kan bringe Saga Pure opp i over 34 prosent i Bergen-selskap.

Miljø

Den ekstraordinære generalforsamlingen i Bergen Carbon Solutions (BCS) har godkjent den tidligere annonserte rettede emisjonen der Saga Pure har fått tildelt 30 millioner aksjer, går det frem av en børsmelding.

Tildelingen tilsvarer en eierandel på 21,4 prosent.

I forbindelse med emisjonen har Øystein Stray Spetalen-dominerte Saga Pure  og BCS inngått en opsjonsavtale som gir Saga en rett, men ikke plikt, til å kjøpe ytterligere aksjer for opptil 30 millioner kroner til en kurs ti prosent over emisjonskursen.

Hvis opsjonsavtalen utnyttes fullt ut, vil Saga Pure øke sin eierandel til 34,2 prosent. Avtalen gjelder i ni måneder fra emisjonen er registrert i Brønnøysund.

BCS jobber med å utvikle teknologi som skal konvertere CO2 til karbonnanofibre (CNF).

SAGA
øystein stray spetalen
co2
bergen carbon solutions
emisjon
opsjonsavtale
Nyheter
Miljø
Børs