– Disse grepene må du ta for å forhindre katastrofe

Bill Gates er svært engasjert i miljøkampen og har en rekke tips for hvordan en katastrofe kan unngås. 

GREP: Bill Gates kommer med flere tips for hvilke grep som må tas for å redde klimaet.  Foto: Bloomberg
Miljø

Milliardæren Bill Gates har vært svært mye fremme i media den siste tiden og engasjert seg i vaksine- og klimakampen. Han mener blant annet at hvis vi klarer å unngå en klimakrise, så vil det være «det mest fantastiske menneskeheten noen gang har gjort». 

«Kampen vil kreve alt av oss, som en kald krig, men det er oss mot klimagassutslippene», uttaler Gates i en fersk episode av «60 Minutes». 

Til tross for gjentatte skremmende spådommer om hvor vi kan være på vei hvis vi fortsetter i samme spor som før, er milliardæren optimist, selv om oppgaven kan virke overveldende. Han mener også at det er mye hvert enkelt individ kan gjøre for å bremse den negative utviklingen. 

 Poeng fra boka

Gates referer til flere poenger fra den nylig utgitte boken hans, «How to Avoid a Climate Disaster», om hvordan enkeltpersoner kan ta grep. Han mener blant annet at man bør involvere seg i den politiske debatten, ettersom det trengs et nytt energisystem som må presses igjennom via politiske krefter. 

Smartere privat forbruk trekkes også frem som et viktig punkt. Her mener Gates at man bør kjøpe smarte produkter, som en termostat for å styre strømforbruket, og å bytte ulike avtaler til de som er mest miljøvennlige. 

Poenget er å få produsentene til å forbedre varene de tilbyr gjennom å endre etterspørselen. 

Gates trekker også frem at man som arbeidstaker har innflytelse på arbeidsplassen og bør ta grep for at din egen arbeidsplass skal ta smartere valg. Å snakke med de nærmeste om klimaendringer og hvordan man kan ta gode og riktige valg er også viktig, ifølge Microsoft-gründeren.